« Ga terug   Print

Office Manager

SVOH | Den Haag | HBO | Fulltime | Sluit 2018-07-30

In verband met de pensionering van de huidige medewerker is VO Haaglanden op zoek naar een enthousiaste Office Manager!

Stichting VO Haaglanden is een schoolbestuur met 14.000 leerlingen en 1.400 personeelsleden. De 10 scholen in Den Haag en Rijswijk bestrijken gezamenlijk het hele spectrum van praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en gymnasium. Er is een grote diversiteit in de scholen: van brede scholen tot categorale scholen. De scholen van VO Haaglanden zijn pluriform in het onderwijsaanbod en in het gehanteerde onderwijsconcept, maar kennen daarentegen een sterke verbondenheid met de identiteit van VO Haaglanden.

VO Haaglanden heeft ter ondersteuning van het College van bestuur in het bestuurlijk en uitvoerend handelen een bureau voor bestuurs- en managementondersteuning (BMO). Het BMO van VO Haaglanden is kleinschalig en bestaat uit 15 medewerkers. Vanwege specifieke deskundigheid of schaalvoordelen is een aantal beleidsterreinen op bestuurlijk niveau belegd. Het BMO bestaat uit een secretariaat, een stafmedewerker onderwijskwaliteit en de afdelingen Financiën, Personeel en ICT (FPI) en Huisvesting.

In verband met de pensionering van de huidige medewerker is VO Haaglanden op zoek naar een enthousiaste

Office Manager

0,8 - 1 FTE

Wat ga je doen als Office Manager?
De office manager valt rechtstreeks onder het College van bestuur en draagt zorg voor de ambtelijke en secretariële ondersteuning van het College van bestuur bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering in de breedste zin van het woord. De office manager geeft tevens leiding aan het secretariaat (receptioniste/telefoniste).

De office manager is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplanning met daarin opgenomen een beleidsagenda ten behoeve van het College van bestuur en het agenderen en notuleren van diverse vergaderingen (o.a. van de vergaderingen van het College van bestuur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

Jou profiel
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een medewerker met theoretische en praktisch gerichte kennis van managementondersteuningstechnieken en vaardigheid in het onderhouden van constructieve werkrelaties (intern en extern). De office manager moet beschikken over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

De functie is ingeschaald in schaal 10 conform de CAO-VO.

Meer informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de heer drs. P. van Laarhoven (lid College van bestuur) en/of op onze website www.vohaaglanden.nl.

Solliciteren op de functie van Office Manager
Wij verzoeken u uw motivatiebrief en CV uiterlijk 18 juni 2018 te sturen via onze sollicitatiepagina o.v.v. vacature officemanager VO Haaglanden door te klikken op de solliciteer button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Office Manager, Officemanager, Front Office Manager, Office Medewerker, Office Assistent, Management Assistant, Secretaresse Office Manager, Assistent Office ManagerSolliciteer op deze functie

Deel deze vacature

Measure Pixel